Jogi nyilatkozat

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Magyar Alap Zrt. Minden jog fenntartva. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése az Magyar Alap Zrt., mint szerző írásos hozzájárulása nélkül. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába. A weboldal tartalmát a Magyar Alap Zrt. a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és ez saját döntésétől függően változik/ változhat. Erre tekintettel nem vállal garanciát a weboldal teljeskörűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért. A Magyar Alap Zrt. a honlap tartalmának változtatási jogát fenntartja, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján előzetes figyelmeztetés nélkül.